Preloader Close

שאלות ותשובות בנוגע לחיטוי מאגרי מים

 • מתי אמורים לבצע חיטוי למאגר מים?

  על פי הנחיית משרד הבריאות, יש לבצע חיטוי למאגר המים פעם בשנה. כמו כן, לאחר התקנת מערכת חדשה, במידה וקיים חשש לזיהום, במידה ומבצעים תיקון במאגר או החלפת רכיב בצנרת המאגר, יש לבצע חיטוי למאגר המים.

 • האם יש חשיבות להזמין חברה מוסמכת מטעם משרד הבריאות לחיטוי המאגר?

  כחלק מתהליך ניקוי המאגר, יש לבצע דגימת מעבדה למים הנמצאים במאגר. רק אדם המוסמך מטעם משרד הבריאות רשאי לבצע את דגימת המעבדה, לכן עליכם לבדוק האם קיים רישיון המסמיך את מנקה המאגר.

 • מהי עלות שירות ניקוי וחיטוי מאגרי מים?

  העלות לחיטוי מאגרי מים משתנה בהתאם לגודל המאגר, כך למשל טווח המחירים לחיטוי קוב מים הינו 100-150 ש"ח.

 • האם החומרים לחיטוי המאגר עלולים להיות מסוכנים ולהשאיר רכיבים במים?

  כל החומרים שאנו משתמשים בהם הינם חומרים המאושרים על ידי משרד הבריאות. ברגע שחיטוי המאגר מתבצע על ידי נותן שירות מוסמך, אין חשש להישארות חומרים שעלולים להוות סכנה במאגר המים.

 • מה משמעות דגימת המעבדה לאחר חיטוי מאגר המים?

  מטרת דגימת המעבדה לאחר חיטוי מאגר המים היא לבדוק האם קיימים במים יותר מ-3 חיידקי קוליפורמים או חיידק קוליפורם יחיד ביחס של 100 מיליליטר, בנוסף, הדגימה יודעת לזהות האם כמות הכלור במאגר גבוהה מן המותר, האם ישנה רמת קרינה גבוהה, האם ישנם חומרים המהווים סכנה תברואתית לציבור.