Preloader Close

Service Details

דיגום מים

אחת המטרות היותר חשובות של מדינת ישראל לבריאות אזרחיה, היא אספקת מים באופן תדיר ובאיכות גבוהה בהתאם לתקנות המחמירות שמציב משרד הבריאות, מתוך מטרה למנוע מצבים בהן מזהמים ורעלנים שונים מצליחים לחדור אל מערכות המים ולפגוע בבריאות האזרחים. על מנת להבטיח כי איכות המים תהיה גבוהה ותמנע כל נזק בריאותי, יש צורך לבצע דיגום מים על בסיס קבוע ובכך לבדוק את איכותם והאם הם מכילים חומרים ומזהמים אשר אינם צריכים להיות נוכחים במי השתייה והימצאותם תפגע באופן ישיר בבריאות הציבור. 

 

בדיקת הדיגום של המים, הינה פעולה פשוטה אך מאוד חיונית על מנת להבטיח את שלום הציבור מבחינה בריאותית. אין אדם אשר אינו משתמש במי שתייה לעיסוקים שונים ועל כן, כל בעיה שיש במים, באופן מידי עלולה להוביל לפגיעה חמורה בציבור. אם בדיקות דיגום מים, לא יתבצעו באופן תדיר וקבוע ובהתאם לתקנים הנוקשים של משרד הבריאות, עלול להיווצר מצב שבו כל אחד מאזרחי המדינה, עלול לחלות במחלות קשות מאוד כתוצאה משתיית מים מזוהמים ולכן יש לבצע דיגום מים בהתאם לזמן הקבוע בחוק ולא לזלזל בתהליך.

 

דיגום איכותי ומקצועי

על מנת לבצע דיגום מים באופן מקצועי ואיכותי ובהתאם לכללים ולתקנים הנוקשים וההכרחיים שקבע משרד הבריאות, יש לעשותו בשלבים מאוד עיקריים ומרכזיים ולצורך כך, יש לבצע דיגום מים בידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בדיגום העוסקים בחיטוי מאגרי מים מים ומחזיקים בכל היכולות המקצועיות הדרושות לצורך ביצוע דיגום איכותי אשר יספק את התוצאות הטובות ביותר. את דיגום המים מבצעים במקומות שונים אשר מספקים שירותי מים לאזרחים כך שניתן לבצע דיגום בנחלים, בבריכות ציבוריות, מעיינות, אגמים, מאגרי מים ועוד מגוון רחב מאוד של מקומות שיש דחיפות לבדוק את המים בתוכם ולמנוע פגיעה בבני האדם.

בדיקת הדיגום של המים, הינה פעולה פשוטה אך מאוד חיונית על מנת להבטיח את שלום הציבור מבחינה בריאותית. אין אדם אשר אינו משתמש במי שתייה לעיסוקים שונים ועל כן, כל בעיה שיש במים, באופן מידי עלולה להוביל לפגיעה חמורה בציבור. אם בדיקות דיגום מים, לא יתבצעו באופן תדיר וקבוע ובהתאם לתקנים הנוקשים של משרד הבריאות, עלול להיווצר מצב שבו כל אחד מאזרחי המדינה, עלול לחלות במחלות קשות מאוד כתוצאה משתיית מים מזוהמים ולכן יש לבצע דיגום מים בהתאם לזמן הקבוע בחוק ולא לזלזל בתהליך.

דיגום איכותי ומקצועי

על מנת לבצע דיגום מים באופן מקצועי ואיכותי ובהתאם לכללים ולתקנים הנוקשים וההכרחיים שקבע משרד הבריאות, יש לעשותו בשלבים מאוד עיקריים ומרכזיים ולצורך כך, יש לבצע דיגום מים בידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בדיגום מים ומחזיקים בכל היכולות המקצועיות הדרושות לצורך ביצוע דיגום איכותי אשר יספק את התוצאות הטובות ביותר. את דיגום המים מבצעים במקומות שונים אשר מספקים שירותי מים לאזרחים כך שניתן לבצע דיגום בנחלים, בבריכות ציבוריות, מעיינות, אגמים, מאגרי מים ועוד מגוון רחב מאוד של מקומות שיש דחיפות לבדוק את המים בתוכם ולמנוע פגיעה בבני האדם.